ඉන්දියාව: ප්‍රාන්ත සහ යූනියන් ප්‍රදේශ, අගනුවර - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

ඉන්දියාව: ප්‍රාන්ත සහ යූනියන් ප්‍රදේශ, අගනුවර - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
අගර්තලා, අමරාවතී, අයිස්වාල්, ඉතනගර්, ඉම්ෆාල්, කවරට්ටි, කොල්කටා, කොහිමා, ගාන්ධිනගර්, ගැන්ග්ටොක්, චන්දිගාර්, චෙන්නායි (මදුරාසි), ජයපූර්, ඩිස්පුර්, ඩෙරාඩුන්, තිරුවානපුරම්, දමන්, නව දිල්ලි, පට්නා, පනාජි, පොන්ඩිචෙරි, පෝට් බ්ලෙයාර්, බැංගලෝර්, බෝපාල්, භුබනේස්වර්, මුම්බායි, රාංචි, රායිපූර්, ලක්නව්, ලෙ, ශ්‍රීනගර්, ෂිලොන්ග්, සිම්ලා, හයිද්‍රාබාද් (34)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in outWould you like your scores to be saved so that you can track your progress? Get a Seterra membership on Patreon.com! It's just 1 USD per month.


Become a patron


ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game ඉන්දියාව: ප්‍රාන්ත සහ යූනියන් ප්‍රදේශ, අගනුවර is available in the following 11 languages:
de en es fr hi it pl ro ru si zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ඕෂනියා
ලෝකය

ඉන්දියාව: ප්‍රාන්ත සහ යූනියන් ප්‍රදේශ, අගනුවර - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය