ඉන්දියාව: ප්‍රාන්ත සහ යූනියන් ප්‍රදේශ - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

ඉන්දියාව: ප්‍රාන්ත සහ යූනියන් ප්‍රදේශ - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
අන්දමන් සහ නිකොබාර් දූපත්, අන්ද්‍රා ප්‍රදේශ්, අරුණාචාල් ප්‍රදේශ්, ඇසෑම්, උත්තරාකන්ඩ්, උත්තර් ප්‍රදේශ්, ඔඩීෂා, කර්ණාටක, කේරළය, ගුජරාට්, ගෝවා, චට්ටිස්ගාර්, චන්දිගාර්, ජම්මු හා කාශ්මීරය, ජාර්කන්ඩ්, තමිල්නාඩුව, තෙලන්ගානා, ත්‍රිපුර, දද්‍රා සහ නගර් හවේලි සහ දමන් සහ ඩියූ, දිල්ලිය, නාගලන්ඩ්, පන්ජාබ්, පුදුචෙරි, බටහිර බෙංගාලය, බිහාර්, මධ්‍ය ප්‍රදේශ්, මනිපූර්, මහාරාෂ්ට්‍ර, මිසෝරාම්, මේඝලය, රාජස්ථාන්, ලක්ෂ්වීප්, ලඩාක්, සිකිම්, හර්යානා, හිමාචල් ප්‍රදේශ් (36)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in outWould you like your scores to be saved so that you can track your progress? Get a Seterra membership on Patreon.com! It's just 1 USD per month.


Become a patron


ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game ඉන්දියාව: ප්‍රාන්ත සහ යූනියන් ප්‍රදේශ is available in the following 20 languages:
ar da de en es fi fr hi it nb nl pl pt ro ru si sv th uk zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ඕෂනියා
ලෝකය

ඉන්දියාව: ප්‍රාන්ත සහ යූනියන් ප්‍රදේශ - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය