ලතින් ඇමරිකාව: රටවල් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

ලතින් ඇමරිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
ආර්ජන්ටිනාව, ඉක්වදෝරය, උරුගුවේ, එල් සැල්වදෝරය, කියුබාව, කොලොම්බියාව, කොස්ට රිකා, ග්වාතමාලාව, චිලී, ඩොමිනිකානු ජනරජය, නිකරගුවාව, පැනමාව, පැරගුවේ, පේරු, ප්‍රංශ ගයනාව, බොලිවියාව, බ්රසීලය, මෙක්සිකෝව, වෙනිසියුලාව, හයිටි, හොන්ඩුරාස් (21)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out



Would you like your scores to be saved so that you can track your progress? Get a Seterra membership on Patreon.com! It's just 1 USD per month.


Become a patron


ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game ලතින් ඇමරිකාව: රටවල් is available in the following 37 languages:
af am ar bg cs da de el en es et fa fi fr he hi hu it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sl sr sv ta th tr uk zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 1 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

ලතින් ඇමරිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය