වැඩි ජනගහනයක් සහිත රටවල් 30ක්, අගනගර - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

වැඩි ජනගහනයක් සහිත රටවල් 30ක්, අගනගර - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
අඩිස් අබාබා, අන්කාරා, අබුජා, ඉස්ලාමාබාද්, කයිරෝ, කිංෂාසා, ජකර්තා, ටෙහෙරානය, ටෝකියෝ, ඩකා, ඩොඩෝමා, නයිපයිඩව්, නයිරෝබි, නව දිල්ලි, පැරිස්, ප්‍රිටෝරියා, බර්ලින්, බැංකොක්, බීජිං, බොගෝටා, බ්‍රසීලියා, මැඩ්රිඩ්, මැනිලා, මෙක්සිකෝ නගරය, මොස්කව්, රෝමය, ලන්ඩන්, වොෂිංටන්, ඩී.සී., සෝල්, හැනෝයි (30)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in out