සමකයට දකුණින් අප්‍රිකාව: රටවල් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

සමකයට දකුණින් අප්‍රිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
ඇන්ගෝලා, උගන්ඩාව, එස්වාටිනි, කෙන්යාව, කොංගෝ ජනරජය, කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය, ගැබොන්, ටැන්සානියාව, දකුණු අප්රිකාව, නැමීබියාව, බුරුන්ඩි, බොට්ස්වානා, මලාවි, මැඩගස්කරය, මොසැම්බික්, රුවන්ඩාව, ලෙසෝතෝ, සමක ගිනියාව, සැම්බියාව, සිම්බාබ්වේ (20)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in outWould you like your scores to be saved so that you can track your progress? Get a Seterra membership on Patreon.com! It's just 1 USD per month.


Become a patron


ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game සමකයට දකුණින් අප්‍රිකාව: රටවල් is available in the following 42 languages:
af am ar bg cs da de el en es et fa fi fr ga hi hr hu id it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sk sl sm sq sr sv th tr uk uz zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

යුරෝපය
උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

සමකයට දකුණින් අප්‍රිකාව: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය