දකුණු යුරෝපය: රටවල් - භූගෝලීය ක්‍රීඩා

දකුණු යුරෝපය: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා

Flag
ඇන්ඩෝරා, ඇල්බේනියාව, ඉතාලිය, උතුරු මැසිඩෝනියාව, කොසෝවෝ, ක්‍රොඒෂියාව, ග්‍රීසිය, තුර්කිය, පෘතුගාලය, බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනාව, මොන්ටිනිග්‍රෝ, මෝල්ටාව, වතිකානු නගරය, සයිප්‍රසය, සර්බියාව, සැන් මරිනෝ, ස්පාඤ්ඤය, ස්ලොවේනියාව (18)  අභිරුචි ප්‍රශ්නාවලිය සාදන්න

100 % Flag in outWould you like your scores to be saved so that you can track your progress? Get a Seterra membership on Patreon.com! It's just 1 USD per month.


Become a patron


ක්‍රීඩා මාදිලිය
    සමාලෝචනය  
Filter:  
 
Nickname Score Time
The game දකුණු යුරෝපය: රටවල් is available in the following 34 languages:
af am ar bg cs da de el en et fa fi fr he hi hu it ja ko lt lv nb nl pl pt ro ru si sl sv th tr uk zh

This game in Sinhala (සිංහල) was played 0 times yesterday.

උතුරු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාව
දකුණු ඇමරිකාව
අප්‍රිකාව
ආසියාව
ඕෂනියා
ලෝකය

දකුණු යුරෝපය: රටවල් - සිතියම් ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රීඩා
මූලපද: භූගෝලය, ක්‍රීඩා, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක ක්‍රීඩා, හිස් සිතියම්, භූ ක්‍රීඩා, අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා, මතක තබාගැනීම, මතකය